Vaše predplatné zrušíte jednoducho vo Vašom účte Môj CANAL+. v sekcii Predplatné kliknutím na tlačidlo „Zrušiť“.

Predplatné na nasledujúce fakturačné obdobie odčítané v posledný alebo predposledný deň aktuálneho fakturačného obdobia sa nevracia.

Úspešné zrušenie predplatného Vám potvrdíme e-mailom.