Prvá mesačná platba predplatného bude účtovaná pri registrácii do aplikácie CANAL+, t. j. na začiatku poskytovania našich služieb.

V predposledný alebo posledný deň aktuálneho fakturačného obdobia sa odčíta predplatné za nasledujúce fakturačné obdobie (fakturačné obdobie je 1 mesiac). Detaily fakturácie akciových ponúk sú uvedené vo Zvláštnych obchodných podmienkach.

Ak z akéhokoľvek dôvodu dôjde k oneskoreniu platby, budeme Vás informovať e-mailom.