Ako zrušiť predplatné
Vaše predplatné zrušíte jednoducho vo Vašom účte Môj CANAL+. v sekcii Predplatné kliknutím na tlačidlo „Zrušiť“.

Právo na vymazanie osobných údajov
Máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ak neexistuje dostatočný právny dôvod pre to, aby sme Vaše osobné údaje naďalej spracovávali. Máte tiež právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov v prípade, že ste úspešne uplatnili svoje právo vzniesť námietku proti spracovaniu. Avšak upozorňujeme, že nie je vždy možné splniť Vašu žiadosť o vymazanie, a to zo špecifických zákonných dôvodov, ktoré Vám budú v súlade s platnou legislatívou oznámené, ak sa budú také dôvody aplikovať. Podrobnejšie informácie vrátane kontaktných údajov pre uplatnenie Vašich práv sú k dispozícii v Oznámení o ochrane osobných údajov.